Home > Ziekteverloop

Het ziekteverloop bij angina pectoris

Bij angina pectoris is het belangrijk om te streven naar een hartslag van 50-60 slagen per minuut in rust. Angina pectoris wordt veroorzaakt door een tekort aan zuurstof in de hartspier. Een hoge hartslag verhoogt het optreden daarvan. Verlaging van de hartslag is de belangrijkste manier om de symptomen van angina pectoris te behandelen. Hierdoor verbruikt het hart minder zuurstof terwijl de aanvoer van zuurstof wordt vergroot. Op die manier worden klachten verminderd of voorkomen.

Gewoonlijk leidt de angina pectoris niet tot blijvende schade aan het hart. Het is echter wel een aanwijzing voor een onderliggend probleem in het hart. Angina pectoris is dan ook een ernstige aandoening en een teken dat u een verhoogd risico loopt op een hartaanval.

Als er sprake is van stabiele angina pectoris, zijn de aanvallen en de symptomen redelijk goed voorspelbaar. Door het slikken van medicijnen is het goed onder controle te houden. De aanvallen duren gewoonlijk niet langer dan 10 tot 15 minuten.

Bij onstabiele angina pectoris zijn de aanvallen onverwacht en zijn de klachten ernstiger. De aanvallen kunnen ook langer duren dan bij stabiele angina. Bij onstabiele angina pectoris is direct medisch ingrijpen nodig omdat het een voorbode van een hartaanval kan zijn.

De meeste patiënten met angina pectoris zijn goed geholpen met medicijnen. Maar als medicijnen niet helpen of als de arts een hartaanval verwacht, kan hij besluiten tot een operatie.