Home > Ivabradine

Ivabradine is een geneesmiddel voor het hart dat wordt gebruikt voor de behandeling van stabiele angina pectoris die pijn op de borst veroorzaakt. Het wordt gebruikt bij volwassen patiënten die hartmedicijnen genaamd bètablokkers niet verdragen of niet kunnen innemen. Het wordt ook gebruikt in combinatie met bètablokkers bij volwassen patiënten bij wie de toestand niet geheel onder controle is met een bètablokker en bij wie de hartslag te hoog is (meer dan 60 slagen per minuut).

Daarnaast wordt ivabradine ook gebruikt voor de behandeling van chronisch hartfalen bij volwassen patiënten bij wie de hartslag te hoog is (boven of gelijk aan 75 slagen per minuut). Het wordt gebruikt in combinatie met standaardbehandeling, inclusief behandeling met bètablokkers, of wanneer bètablokkers zijn gecontra-indiceerd of niet worden getolereerd.

Ivabradine is niet voor iedereen geschikt en kan ook bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg daarom altijd de bijsluiter die u bij uw geneesmiddel heeft gekregen.